Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation - SMC VTX Riders Sweden är som rikstäckande märkesklubb ansluten till SMC. Genom vårt medlemsskap vill vi visa att vi står bakom SMC:s värderingar och att vi vill delta i den goda svenska motorcykelgemenskapen. En SMC-ansluten klubb betalar ingen avgift för att bli medlem, varken vid inträdet eller per år. Observera att även om du är medlem i VTX Riders Sweden, måste varje person eller familj på egen hand välja om man vill vara medlem i SMC, det är inget man blir automatiskt. SMC:s hemsida Om klubbmedlemskap (.pdf) Bli medlem!
Bli Medlem! Bli Medlem!